Laatste nieuws

Missie en Motto

Missie

 

Het Graaf Huyn College ziet iedere leerling als individu met kansen en talenten waardoor deze leerling optimaal begeleid wordt naar een passende plek als verantwoordelijk burger en beroepsbeoefenaar in een open, dynamische samenleving.

 

Motto

 

SAMEN WERKEN aan JOUW TOEKOMST

 

Samen

De hele gemeenschap: leerling, ouder, medewerker en omgeving/bedrijven. Van en met elkaar leren en ontwikkelen. We ondersteunen en helpen elkaar verder in de gewenste ontwikkelrichting. Bij elkaar in de keuken kijken, hoort daarbij.

 

Werken

We gaan positief aan de slag en zetten leerlingen aan tot actie. Vaardigheden als creativiteit, oplossend vermogen, samenwerken staan hierbij centraal. We werken op basis van wederzijds vertrouwen en respect. We nemen en geven verantwoordelijkheid. Er is een cultuur van positieve feedback.

 

Jouw

De (individuele) leerling, met zijn persoonlijke passies, interesses, kansen en talenten. Je doorloopt een programma dat bij jou past, zowel qua tempo als niveau. Je krijgt hiervoor zowel ruimte als structuur aangeboden om te kunnen excelleren. Hierbij maken we expliciet gebruik van de mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt. Samen leren, samen werken en samenwerken vormen de basis.

 

Toekomst

Ons onderwijs is toekomstgericht. Je haalt hier meer dan alleen je diploma. We bereiden je ook voor op jouw (positieve) bijdrage aan de maatschappij. Op weg naar een passende plek als verantwoordelijk burger en beroepsbeoefenaar in deze open en dynamische samenleving. Het Graaf Huyn College wil een "Groene School" zijn, waarbij duurzaamheid en omgevingsbewustzijn kernwaarden zijn.


  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni