Technasium binnen het Graaf Huyn College

Het Graaf Huyn College biedt de leerlingen ruime keuzemogelijkheden aan uit diverse onderwijssoorten. Eén van die onderwijsvormen is Technasium, waar leerlingen samenwerken aan uitdagende opdrachten van een externe opdrachtgever. Op Graaf Huyn College bieden we Technasium aan voor leerlingen van mavo, havo en vwo.

Michelle Sparnaaij
Michelle Sparnaaij
Michelle Sparnaaij Technator Neem contact met mij op

Onderzoek & Ontwerpen

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Bij dit vak los je vakoverstijgende problemen op voor een echte opdrachtgever uit de wereld van bèta en techniek. Je zult hiervoor kennis en vaardigheden moeten combineren.

Wat doe je bij O&O?

De naam van het vak zegt het al: je voert een onderzoek uit of je maakt een ontwerp. Om te zorgen dat je zowel je onderzoeks- als ontwerpvaardigheden ontwikkelt, is de verdeling van deze projecten gelijk. Elk O&O-project begint altijd met een echte opdrachtgever (bedrijf/instelling) die een probleem heeft. De opdrachtgever zal zijn vraagstuk aan jullie voorleggen (jullie bezoeken het bedrijf of het bedrijf komt naar school). Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt gedurende ongeveer 8 weken 5 lesuren per week aan het project in de technasium-werkplaats. Met je O&O docent heb je regelmatig overleg. Aan het eind van het project presenteer je samen met je teamgenoten het eindproduct aan de opdrachtgever en/of expert en/of docent.

 

Beoordeling en evaluatie bij O&O

Bij O&O wordt zowel het product als het proces meegenomen in de beoordeling. Voor het product krijg je één cijfer als team (gegeven door docent en/of opdrachtgever). Daarnaast krijg je een individueel cijfer voor je werkhouding en je ontwikkeling gedurende de periode. Dit procescijfer komt tot stand door zelfevaluatie, evaluatie door je groepsgenoten en door het cijfer dat de docent je hiervoor geeft.

Kwaliteitsbewaking

Een belangrijk thema voor het Technasium is kwaliteit. Goede leraren, goede lessen, goede samenwerking en een goede visie op bètatechniek zijn belangrijk voor het A-merk dat het Technasium wil zijn. De scholen worden gesteund met:

  • Coaching: Om de scholen goede ondersteuning te geven, zijn er in het land vijf netwerkcoaches aan het werk. Zij trekken samen met de scholen op in de ontwikkeling van het Technasium. Zij adviseren, coachen en begeleiden bij allerlei kwaliteitsvraagstukken. Zij zijn ook aanspreekpunt in de regio voor hoger onderwijs en bedrijfsleven.
  • Scholing: Op drie plaatsen in Nederland wordt jaarlijks een scholingsweek voor docenten aangeboden. In deze scholingsweken halen docenten hun O&O-certificaat en volgen ze scholing voor verbreding en verdieping voor hun functie als O&O-docent.

Eenmaal per vier jaar wordt de kwaliteit getoetst door een auditteam. Op basis van de kwaliteitstoets krijgt een Technasium het predikaat voor een periode van vier jaar.

GHC GROEP Onderwijs

De technasiumformule

Algemene informatie over de Technasium formule vind je op de website van Stichting Technasium

Bekijk hiernaast de meesterproeven van de eindexamenkandidaten.

Meesterproef 23.02.2021