De Technasiumformule

In 2013 werd het Graaf Huyn College een technasium. Maar wat is dat eigenlijk? Het technasium is een landelijke onderwijsformule voor bèta-onderwijs op havo- en vwo-niveau. Deze formule omvat een vijftal kenmerken:

1. Activerende didactiek
Leerlingen werken binnen het technasium projectmatig en in teamverband. De docent heeft een andere rol dan bij de ‘reguliere’ vakken; hij/ zij begeleidt de leerlingen als coach, waarbij veel nadruk ligt op het proces. Centraal staat de ontwikkeling van competenties en vaardigheden, zoals samenwerken, inventiviteit, plannen/ organiseren en projectmatig werken.

2. Samenwerking met bedrijfsleven en hoger onderwijs
De projecten waaraan de leerlingen werken zijn afkomstig van echte opdrachtgevers, veelal uit de omgeving. Doordat de leerlingen al vroeg kennis maken met uiteenlopende sectoren, beroepen en vraagstukken uit de wereld van de bètatechniek, worden ze goed uitgerust voor een weloverwogen keuze en verdere carrière in deze sector. Ook is er een nauwe samenwerking met het hoger onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van expertbegeleiding.

3. Het examenvak Onderzoeken & Ontwerpen
Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Leerlingen die er na het oriëntatiejaar voor kiezen om verder te gaan met het technasium, volgen dit vak vijf lesuren per week. In de bovenbouw kan O&O gekozen worden als examenvak, dat wordt afgesloten met de zogenaamde meesterproef.

4. De Technasiumwerkplaats
Elke school die een technasium invoert, bouwt ook een technasiumwerkplaats. Deze ruimte is geschikt voor uiteenlopende activiteiten: van een brainstormsessie tot het bouwen van een maquette, van laptopgebruik tot het presenteren aan opdrachtgevers.

5. Een opleiding met een moderne bèta-cultuur
Er wordt op het technasium aandacht besteed aan talentontwikkeling en activiteiten buiten de school, zoals de Technasium Top Award.

Bovenstaande video werd gemaakt door twee Technasium leerlingen: Bram Bovens en Hamza Ouaksas.

Onderzoek & Ontwerpen

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Bij dit vak los je vakoverstijgende problemen op voor een echte opdrachtgever uit de wereld van bèta en techniek. Je zult hiervoor kennis en vaardigheden moeten combineren.

Wat doe je bij O&O?

De naam van het vak zegt het al: je voert een onderzoek uit of je maakt een ontwerp. Om te zorgen dat je zowel je onderzoeks- als ontwerpvaardigheden ontwikkelt, is de verdeling van deze projecten gelijk. Elk O&O-project begint altijd met een echte opdrachtgever (bedrijf/instelling) die een probleem heeft. De opdrachtgever zal zijn vraagstuk aan jullie voorleggen (jullie bezoeken het bedrijf of het bedrijf komt naar school). Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt gedurende ongeveer 8 weken 5 lesuren per week aan het project in de technasium-werkplaats. Met je O&O docent heb je regelmatig overleg. Aan het eind van het project presenteer je samen met je teamgenoten het eindproduct aan de opdrachtgever en/of expert en/of docent.

 

Beoordeling en evaluatie bij O&O

Bij O&O wordt zowel het product als het proces meegenomen in de beoordeling. Voor het product krijg je één cijfer als team (gegeven door docent en/of opdrachtgever). Daarnaast krijg je een individueel cijfer voor je werkhouding en je ontwikkeling gedurende de periode. Dit procescijfer komt tot stand door zelfevaluatie, evaluatie door je groepsgenoten en door het cijfer dat de docent je hiervoor geeft.

Nieuwsgierig geworden?

We nodigen jou/u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen onze technator mevrouw Sparnaaij.

Kwaliteitsbewaking

Een belangrijk thema voor het Technasium is kwaliteit. Goede leraren, goede lessen, goede samenwerking en een goede visie op bètatechniek zijn belangrijk voor het A-merk dat het Technasium wil zijn. De scholen worden gesteund met:

  • Coaching: Om de scholen goede ondersteuning te geven, zijn er in het land vijf netwerkcoaches aan het werk. Zij trekken samen met de scholen op in de ontwikkeling van het Technasium. Zij adviseren, coachen en begeleiden bij allerlei kwaliteitsvraagstukken. Zij zijn ook aanspreekpunt in de regio voor hoger onderwijs en bedrijfsleven.
  • Scholing: Op drie plaatsen in Nederland wordt jaarlijks een scholingsweek voor docenten aangeboden. In deze scholingsweken halen docenten hun O&O-certificaat en volgen ze scholing voor verbreding en verdieping voor hun functie als O&O-docent.

Eenmaal per vier jaar wordt de kwaliteit getoetst door een auditteam. Op basis van de kwaliteitstoets krijgt een Technasium het predikaat voor een periode van vier jaar.

GHC GROEP Onderwijs

Algemene informatie over de Technasium formule vind je op de website van Stichting Technasium

Bekijk hieronder de meesterproeven van de eindexamenkandidaten.

Meesterproef 23.02.2021
Michelle Sparnaaij
Michelle Sparnaaij
Michelle Sparnaaij Technator Neem contact met mij op