Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

De schoolleiding bestaat uit:

 • Roy Janssen, rector
 • Fons van de Wall, conrector
 • Hans Coumans, teamleider 4, 5 en 6 vwo
 • Iris van Eldik, teamleider Focus en 4 en 5 havo
 • Indra Fixe, teamleider 2 en 3 havo/vwo
 • Maurice Leenders, teamleider 2, 3 en 4 mavo
 • Annelot Janssen, teamleider 2, 3 en 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • Maud Schenk, teamleider brugklas

Coördinatoren leerlingenzorg

De coördinatoren leerlingenzorg spelen een centrale rol in de ondersteuning van die leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Het overzicht van de coördinatoren leerlingenzorgziet er als volgt uit:

 • Patrick Brouwers, basisberoepsgerichte leerweg
 • Eva Tervooren, kaderberoepsgerichte leerweg
 • Femke van den Ende, mavo
 • Colette Koers, havo
 • Anky Stiphout, vwo
 • Vicky Kitzen, Focus

Mentoren

Voor leerlingen en hun ouders is de mentor is het eerste aanspreekpunt als u iets wilt vragen of bespreken.

Een mentor is niet alleen een vakdocent, maar vooral de begeleider van een leerling gedurende het schooljaar. Centraal staan het welbevinden en de onderwijsresultaten van de leerling. Het gaat om veiligheid, geborgenheid en goede resultaten. Communicatie met de ouders is daarbij onmisbaar. Als er reden is om extra ondersteuning te bieden dan kan de mentor in overleg gaan met ouders en/of het ondersteuningsteam.

Jaarlijks verandert de verdeling van de mentoren over de klassen. Voor namen en mailadressen verwijzen wij naar de pagina met docenten.

DSC 8022
DSC 7873

Onderwijsondersteuners

Niet alleen docenten zijn belangrijk op onze school. Het Graaf Huyn College kent onderwijsondersteuners op tal van plekken: receptionisten, facilitaire medewerkers, administratieve medewerkers, praktijkinstructeurs, medewerkers van het open leercentrum. Allemaal leveren ze een grote bijdrage aan het goed functioneren van de school als organisatie.

Bevoegd gezag Stichting LVO

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is het bevoegd gezag. Het college van bestuur vertegenwoordigt LVO. LVO kent tevens een raad van toezicht.

LVO
Bezoekadres
Mercator 1
6135 KW Sittard

Postadres
Postbus 143
6130 AC Sittard
Telefoon 046-4201212

College van bestuur
De heer drs. E.G.H. Bernard MPM, voorzitter
Mevrouw S.M.E. Holtjer RA, lid College van Bestuur

Meer informatie is te vinden op www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook e-mailen naar info@stichtinglvo.nl.