Schoolleiding

De schoolleiding is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

De schoolleiding bestaat uit:

 • Roy Janssen, rector
 • Fons van de Wall, sectordirecteur
 • Hans Coumans, teamleider 4, 5 en 6 vwo
 • Iris van Eldik, teamleider Focus en 4 en 5 havo
 • Indra Fixe, teamleider 2, 3 en 4 havo/vwo
 • Maurice Leenders, teamleider 2, 3 en 4 mavo
 • Han Salden, teamleider 2, 3 en 4 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
 • Maud Schenk, teamleider brugklas

Leerlingcoördinatoren

De leerlingcoördinatoren spelen een centrale rol in de ondersteuning van die leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

Het overzicht van de leerlingcoördinatoren ziet er als volgt uit:

 • Claudia Bougie, mavo
 • Joep van Dooren, vwo
 • Annelot Janssen, kaderberoepsgerichte leerweg
 • Colette Koers, havo
 • Maurice Verhees, Focus
 • Maud Vincken, basisberoepsgerichte leerweg

Mentoren

Voor leerlingen en hun ouders is de mentor is het eerste aanspreekpunt als u iets wilt vragen of bespreken.

Een mentor is niet alleen een vakdocent, maar vooral de begeleider van een leerling gedurende het schooljaar. Centraal staan het welbevinden en de onderwijsresultaten van de leerling. Het gaat om veiligheid, geborgenheid en goede resultaten. Communicatie met de ouders is daarbij onmisbaar. Als er reden is om extra ondersteuning te bieden dan kan de mentor in overleg gaan met ouders en/of het ondersteuningsteam.

Jaarlijks verandert de verdeling van de mentoren over de klassen. Voor namen en mailadressen verwijzen wij naar de pagina met docenten.

DSC 8022
DSC 7873

Onderwijsondersteuners

Niet alleen docenten zijn belangrijk op onze school. Het Graaf Huyn College kent onderwijsondersteuners op tal van plekken: receptionisten, facilitaire medewerkers, administratieve medewerkers, praktijkinstructeurs, medewerkers van het open leercentrum. Allemaal leveren ze een grote bijdrage aan het goed functioneren van de school als organisatie.