Over onze missie

Over onze visie

Het GHC ziet leerlingen als individu zien met eigen mogelijkheden, behoeftes en talenten. We willen maatwerk bieden via gepersonaliseerd leren.

De ontwikkelingsvraag van de individuele leerling wordt de leidraad van ons handelen, uiteraard tegen de achtergrond van het verplichte curriculum. Ons onderwijs gaat in samenwerking vorm krijgen op een contextrijke manier waarbij leerlingen de maatschappelijke relevantie van hun lessen zien met als doel niet alleen het halen van het diploma, maar het verwerven van de juiste plek in de maatschappij. Eigenaarschap is een kernwoord. Dat wordt van toepassing op leerlingen die meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen actieve rol in hun studie en op docenten in hun ruimte om de leerling structuur en coaching aan te reiken.

Over ons schoolplan

Onze school heeft een schoolplan. In dat plan wordt beschreven welke onderwijsplannen het Graaf Huyn College heeft voor de komende vier jaar. Wil je meer weten? Klik dan op schoolplan.