Algemeen nieuws

Staking GHC

Op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari vinden landelijke onderwijsstakingen plaats. Ook op het Graaf Huyn College nemen diverse collega’s deel aan deze actie. Het aantal stakers is zodanig dat de school op beide dagen open zal zijn en zoveel mogelijk lessen gaat verzorgen. De lesroosters zullen donderdag en vrijdag wijzigingen en uitval kennen vanwege de afwezigheid van een aantal stakende docenten. Via de gebruikelijke kanalen kunnen leerlingen de exacte gevolgen voor hun eigen lesrooster zien. Alle ouders zijn hierover per mail geïnformeerd op vrijdag 24 januari. Mochten er nog relevante ontwikkelingen zijn in de lopende week dan zullen wij u via de website daarover informeren.

Roy Janssen, directeur

< Naar het nieuwsoverzicht

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni