Algemeen nieuws

Nieuwe missie, nieuw motto en nieuw logo

Van september t/m november 2017 heeft onze school een traject doorlopen waaraan we de naam "GHC, bruisend de toekomst in", hebben gegeven. Kortweg ook wel "Bruis" genoemd.

 

Tijdens de slotbijeenkomst van dit traject in december 2017, werden de nieuwe missie en het nieuwe motto gepresenteerd aan alle medewerkers van de school. In de loop van januari 2018 is het logo van het Graaf Huyn College vernieuwd door middel van het aanpassen van het motto.

 

We gaan vanaf nu verder aan de slag met de opbrengsten van het Bruistraject, die verwerkt zullen worden in het nieuwe schoolplan.

 

 

Missie

 

Het Graaf Huyn College ziet iedere leerling als individu met kansen en talenten dat op een positieve manier optimaal begeleid wordt naar een passende plek als verantwoordelijk burger en beroepsbeoefenaar in een open, dynamische samenleving.

 

 

Motto

 

SAMEN WERKEN aan JOUW TOEKOMST

 

Samen

De hele gemeenschap: leerling, ouder, medewerker en omgeving/bedrijven. Van en met elkaar leren en ontwikkelen. We ondersteunen en helpen elkaar verder in de gewenste ontwikkelrichting. Bij elkaar in de keuken kijken, hoort daarbij.

 

Werken

We gaan positief aan de slag en zetten leerlingen aan tot actie. Vaardigheden als creativiteit, oplossend vermogen, samenwerken staan hierbij centraal. We werken op basis van wederzijds vertrouwen en respect. We nemen en geven verantwoordelijkheid. Er is een cultuur van positieve feedback.

 

Jouw

De (individuele) leerling, met zijn persoonlijke passies, interesses, kansen en talenten. Je doorloopt een programma dat bij jou past, zowel qua tempo als niveau. Je krijgt hiervoor zowel ruimte als structuur aangeboden om te kunnen excelleren. Hierbij maken we expliciet gebruik van de mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt. Samen leren, samen werken en samenwerken vormen de basis.

 

Toekomst

Ons onderwijs is toekomstgericht. Je haalt hier meer dan alleen je diploma. We bereiden je ook voor op jouw (positieve) bijdrage aan de maatschappij. Op weg naar een passende plek als verantwoordelijk burger en beroepsbeoefenaar in deze open en dynamische samenleving. Het Graaf Huyn College wil een "Groene School" zijn, waarbij duurzaamheid en omgevingsbewustzijn kernwaarden zijn.

 

  

 

 

     

< Naar het nieuwsoverzicht

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave