Algemeen nieuws

Graaf Huyn College stopt met handbalschool

Verdrietig nieuws. Recentelijk heeft de schooldirectie besloten te stoppen met de handbalschool. Daarbij komt er na 12 jaar een einde aan HSG. Met veel energie en plezier hebben we de afgelopen jaren bijgedragen aan de ontwikkeling van handbaltalenten in de regio. Onduidelijkheid over de toekomstige inrichting van RTC's en financieringsstructuren heeft de directie dit doen besluiten. Lees onderstaande brief voor meer achtergrondinformatie.

Bedankt aan iedereen die de afgelopen jaren aan HSG heeft bijgedragen en bij ons heeft getraind.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Uw zoon of dochter heeft in het lopende schooljaar handbaltraining gevolgd op onze handbalschool. In de schoolleiding van het Graaf Huyn College is het besluit genomen om met ingang van het seizoen 2017-2018 te stoppen met de handbalschool. In deze brief willen wij de achtergronden van dit besluit toelichten.

 

De handbalschool van het Graaf Huyn College is NHV gecertificeerd en speelt al jaren een belangrijke rol in de talentontwikkeling van jongeren in onze regio. Veel grote namen uit de handbalwereld zijn betrokken bij de begeleiding van onze talenten. Een groot aantal jongeren is vervolgens doorgegroeid bij één van de topclubs in de omgeving en enkele zelfs tot in het nationale team.

 

In de opzet van de voorgaande jaren was de kwaliteit van de handbalschool dermate dat voor spelers en begeleiding de meerwaarde vanzelfsprekend was. In het afgelopen seizoen is echter duidelijk geworden dat deze kwaliteit voor de toekomst niet meer gegarandeerd kan worden. Het NHV kiest voor een inrichting met RTC’s (Regionale Training Centra) gericht op talentontwikkeling verspreid over heel Nederland. Daarmee komt het bestaansrecht van de handbalschool onder druk. Daarnaast blijkt het in toenemende mate lastig om de handbalschool op dit niveau te handhaven zonder ingrijpende veranderingen in de financiering. Dat maakt het voor de schoolleiding onmogelijk om de beloftes aan spelers en ouders voor de toekomst structureel na te komen.

Tot gisteren hebben wij geprobeerd om de handbalschool te continueren. Er is veel overleg gepleegd met een groot aantal partijen. Daardoor is de datum van deze beslissing steeds verder vooruit geschoven en zijn wij helaas niet meer in staat om nog een informatiebijeenkomst voor spelers en ouders te beleggen.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij coördinator Paul Seijben.

 

Wij danken u allen voor het vertrouwen in onze trainingen. De handbalsport in onze regio blijven wij een warm hart toedragen en wij zullen in onze reguliere lessen aandacht blijven besteden aan deze prachtige sport.

 

In de hoop u hiermee voldoende ingelicht te hebben,

 

Met vriendelijke groet,

 

Ewout Boogaard, Paul Seijben, Fons van de Wall

 

 

< Naar het nieuwsoverzicht

/beheer/uploads_filemanager/Afbeeldingen/hsg/HSGlogo1.jpg
  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave