Een bijdrage voor extra activiteiten

Het grootste deel van de kosten voor het onderwijs van uw kind wordt betaald door de overheid. Dat geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat alle leerlingen hun lessen, boeken en toetsen krijgen. Daarnaast zijn er nog kosten die te maken kunnen hebben met bepaalde leermiddelen (veiligheidsschoenen bij techniek, een passerdoos bij wiskunde, tekenmateriaal bij tekenen). De hoogte van deze bijdrage hangt af van de studie en het leerjaar van uw kind.

Voor extra activiteiten (o.a. dagexcursies) en faciliteiten (o.a. huur kluisje)vragen wij aan ouders een vrijwillige financiƫle bijdrage.

Denk hierbij ook aan de bijdrage voor de cultuurkaart. Door de bijdrage van ouders kunnen we extra culturele en maatschappelijk relevante activiteiten, passend bij de doelgroep, organiseren. In het huidige schooljaar 2020-2021 geldt dat betaling verplicht is bij deelname aan vermelde activiteiten. Leerlingen zijn niet verplicht om aan deze activiteiten deel te nemen.

In bovenstaand overzicht, zijn per klas de activiteiten / leermiddelen (waar wij een bijdrage voor vragen) in een schema verwerkt. De vermelde bedragen zijn maximale bijdragen. Er is in 2020-2021 geen verplichte activiteit opgenomen, dus is er ook geen verplichting om te betalen. Op 23 juni 2020 heeft de oudergeleding van de MR ingestemd met de hoogte van de genoemde bedragen.

Hoogstwaarschijnlijk zullen activiteiten in 2020-2021 i.v.m. het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus niet door kunnen gaan.

GHC SCHOOLGIDS