Aanmelden

Zou je de keuze voor ons gemaakt hebben, dan kun je je bij ons aanmelden. Elk jaar is daar een deadline voor en deze ligt dit jaar op 15 maart. Dan moeten de inschrijfformulieren bij ons binnen zijn.

Je krijgt van je juf of meester een inschrijfformulier van het Graaf Huyn College. Maar je kunt, als de juf of meester er geen heeft, er ook een bij ons opvragen. Je belt naar school of je mailt met de teamleider van de brugklassen.