Algemeen nieuws

Disclaimer

Ondanks de grote zorg en aandacht die wij aan onze website besteden, kan het gebeuren dat informatie die op deze website gepubliceerd is onvolledig of onjuist is. Aan de informatie gepubliceerd op of via deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht u gegevens of afbeeldingen tegenkomen die volgens u onjuist of onvolledig zijn, of waarvan publicatie u onwenselijk lijkt, wilt u ons dit dan melden?

Deze website bevat externe koppelingen naar websites die door andere organisaties dan het Graaf Huyn College worden geëxploiteerd en beheerd. Dergelijke koppelingen verstrekken wij slechts voor uw gemak. We hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en koppelingen ervan.

Het Graaf Huyn College sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of van de informatie die door middel van deze website verkregen is, alsook schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen gebruiken.

Bezoekers mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Graaf Huyn College.

Copyright © 2012 Graaf Huyn College. Alle rechten voorbehouden.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni