Algemeen nieuws

Oudercommissie havo/vwo

Wat doet de oudercommissie?
De oudercommissie is een klankbord en meedenktank voor ouders, directie en medezeggenschapsraad (MR). De oudercommissie vergadert circa zes keer per jaar. Bij de vergadering zijn ook de unitdirecteur, een teamleider en een afvaardiging van de MR aanwezig. In de vergaderingen komen zowel praktische als inhoudelijke onderwerpen aan de orde zoals communicatie, veiligheid en festiviteiten. De directeur vertelt wat er op school speelt. Ouders kunnen vragen stellen over wat zij hebben gesignaleerd op en rondom de school, hun wensen en behoeften aangeven en met ideeën komen.

Klik hier voor een overzicht van de leden van de oudercommissie havo/vwo.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave