Algemeen nieuws

Leerlingenraad

Het Graaf Huyn College heeft een leerlingenraad. De leerlingenraad behartigt de belangen van de GHC-leerlingen en kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen en voorstellen indienen bij de schoolleiding. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent.

 

De leerlingenraad overlegt periodiek met de oudercommissie. Enkele leden van de leerlingenraad hebben ook zitting in het leerlingendeel van de medezeggenschapsraad van de school. 

 

Leden leerlingenraad:

 

Iris Boonstra, V6a

Juliette Wassenberg, V6a

Joost Lamens, H1a

Wesley Joosten, V6a

Zoë Berghmans, V6a

Abir Ben Aouicha, H5d

Evy van Dael, V6a

Levi Manukjan, H5c

Aidan Smith, V6a

Niels Verstraaten, H4a

Devin Lemmens, V6b

Juliette van der Velden, V6a

Tycho van Geel, H5a

Juul Dupper, V6b

Julie Muris,

Wissal Abbou, H3c

Freya van Geel, H2

Maxim Schenk, A1G1b

Emma Wevers,

JarnVerlinden, V6b

 

Naast de leden van de leerlingenraad beschikt iedere klas over een eigen vertegenwoordiger. Deze klassenvertegenwoordigers voeren regelmatig overleg en voorzien de vertegenwooriger van hun eigen laag in de leerlingenraad van input.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave