Algemeen nieuws

Inspraak

Het Graaf Huyn College kent vanouds een uitgebreide en zeer goed functionerende organisatie van de medezeggenschap. Ouders, leerlingen en vertegenwoordigers van het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel oefenen formeel invloed uit op het schoolbeleid in de medezeggenschapsraad. Informeel, maar daarom niet minder invloedrijk, is het periodiek overleg dat tussen schoolleiding en ouders plaatsvindt via een netwerk van oudercommissies. Een leerlingenraad behartigt bij de schoolleiding de belangen van de leerlingen.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave