Algemeen nieuws

Schoolplan, schoolgids & leerlingenstatuut

We zien onze school als een stimulerende maar veilige en geborgen omgeving. In die omgeving willen we onze leerlingen voorbereiden op een leven in een technologisch hoogwaardige en open samenleving. Hierbij stellen wij het kind centraal. Mogelijkheden, belangstelling en ambities van de leerling zijn het vertrekpunt voor ons onderwijs. Vorming en ontplooiing zijn ons doel. 
 

  • Als richtsnoer gebruiken we hiervoor ons schoolplan. Het vigerende schoolplan is door de schoolleiding in overleg met de MR verlengd tot 2018. In het schooljaar 2017-2018 wordt een nieuw schoolplan geschreven voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2021-2022. 

 

 

  • Daarnaast is er de schoolgids 2018-2019, waarin u uitgebreide informatie kunt vinden over onze school.  
  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave