Algemeen nieuws

Schoolkosten

 

VOB (vrijwillige ouderbijdrage) 2017-2018

 

Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 is de regeling vrijwillige ouderbijdrage aangepast. Het goede nieuws is dat de vrijwillige ouderbijdrage fors verlaagd is. In de nieuwe opzet gaan de kosten van € 55,- naar een algemene bijdrage van € 20.-. De koppeling van schoolfeesten aan het duurste pakket wordt helemaal losgelaten. Daarnaast krijgen alle ouders in het najaar een programma van excursies via een digitaal programma. Aanmelding en betaling geschieden via dit programma (Ideal betaling via Wiscollect). Met deze opzet zijn de schoolkosten voor u meer inzichtelijk geworden. Een werkgroep van ouders en directieleden heeft deze regeling geformuleerd. Het voorstel van de werkgroep is door de oudergeleding van de MR geaccordeerd.

 

In de loop van week 46 (13-17 november) zal gestart worden met het per email versturen van een uitnodiging tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage.

 

De kosten worden in drie categorieën onderverdeeld:

 

1. Algemene Bijdrage € 20 (inclusief huur kluisje en uitleen boeken mediatheek)

Dient ook voor bekostiging van o.a. sport- en muziekactiviteiten (bijvoorbeeld Mission Olympic of meerkosten musical) die niet volledig door de deelnemers bekostigd kunnen worden.

Leerlingen van klas 2 en hoger krijgen bij betaling van de € 20 een kluisje en mogen dan ook boeken uit de mediatheek lenen. Leerlingen van de brugklas krijgen sowieso een kluisje en mogen boeken lenen, ongeacht of ouders wel of geen algemene bijdrage betalen.

 

2. Excursies en andere eendaagse buiten-les-activiteiten

Per schoolsoort/leerjaar wordt een aangepaste lijst voorgelegd met het programma. Streven is 2 activiteiten per schoolsoort/leerjaar.

 

3. Kosten voor niet gratis leermiddelen die verstrekt kunnen worden door school

Hulpmiddelen die niet bij de gratis door school te verstrekken leermiddelen horen, o.a. tekendozen. School fungeert hier slechts als tussenpersoon, d.w.z. ouders mogen deze spullen ook elders op eigen gelegenheid aanschaffen.

 

De bijdragen voor o.a. schoolfeesten, musical en koffieconcert vallen buiten de ouderbijdrage. Hierbij is het streven om de activiteiten zelf-bekostigend te maken d.m.v. entreeheffing (met een maximum van € 7,50 p.p. per activiteit). De meerdaagse reizen zitten ook niet in de ouderbijdrage en worden dus apart gefactureerd.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave