Algemeen nieuws

Kwaliteitszorg

De afgelopen jaren heeft de schoolbrede commissie kwaliteitszorg, waarin ouders en medewerkers van de school participeren, beleid voor kwaliteitszorg ontwikkeld. Het doel hiervan is om door middel van een systeem voor kwaliteitszorg het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de vraag van de samenleving. De commissie volgt en adviseert de directie op het punt van de kwaliteitszorg en het kwaliteitszorgbeleid. Door systematische kwaliteitszorg kan de school meer zicht krijgen op de eigen prestaties en kunnen tijdig verbeteringen worden aangebracht. Kwaliteitszorg is een instrument van de school, zowel van de medewerkers als van het management.

Vensters voor verantwoording

In de kranten en op radio en televisie komen allerlei mensen aan het woord die een mening hebben over het onderwijs. Maar kloppen al die berichten wel? Hoe doen de scholen het nu echt? Hoe zijn de resultaten? Voelen de leerlingen zich veilig? Wat staat er in het schoolplan? Wat zijn de schoolkosten? Talloze vragen, maar waar kun je de antwoorden vinden?

 

Het project "Vensters voor verantwoording" wil ouders en andere belangstellenden helpen om echt in de keuken van de scholen te kijken. Het Graaf Huyn College doet aan dit project mee. Ook wij zetten de Vensters dus open. De resultaten van het project Vensters voor Verantwoording zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl Voor de directe link naar het Graaf Huyn College kunt u hier klikken. De commissie kwaliteitszorg hanteert o.a. de vensters voor verantwoording om te onderzoeken waar verbeteracties in de school nodig zijn.

 

De ouders kunnen desgewenst via de oudercommissies geïnformeerd worden over activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave