Algemeen nieuws

Kennisschool

In de onderbouw van havo en vwo houden we ons al langer bezig met de psychologie van het leren. Sinds 2004 wordt er gewerkt aan een didactisch concept dat aansluit bij het Natuurlijk leren-concept van een aantal basisscholen in Geleen.

 

Ook participeren alle teams van havo/vwo en het team theoretische leerweg onderbouw in een samenwerkingsproject met het Centrum Brein & Leren. Dit centrum is verbonden aan Maastricht University en werkt nauw samen met onderzoeksinstituut Azire van de Vrije Universiteit Amsterdam. De medewerkers doen onderzoek onder leerlingen van de onderbouw havo/vwo. Uiteraard gaat daar de schriftelijke toestemming van ouders aan vooraf.

 

De onderzoekers hebben onder meer ontdekt dat meisjes over een beter werkgeheugen beschikken. Hierdoor kunnen ze zich gemakkelijker concentreren. Bij abstract denken zijn jongens weer in het voordeel. Op basis van onderzoeksgegevens is een cursus ontwikkeld voor jongens in de brugklas. Zij leren hun beleving beter onder woorden te brengen en hun impulsiviteit te onderdrukken. De ervaringen met de cursus zijn positief.

 

Ook komende jaren blijft de school samenwerken met het centrum. Als blijkt dat de uitkomsten van onderzoeken leiden tot verbetering van de didactiek, willen we deze inpassen in het onderwijs van alledag. Meer informatie over het Centrum Brein & Leren: www.hersenenenleren.nl.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave