Algemeen nieuws

Graaf Huyn College - algemeen

Het Graaf Huyn College is een brede interconfessionele scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Geleen, bestaande uit gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school is onderverdeeld in twee sectoren, te weten een sector havo/vwo en een sector vmbo. Elke sector heeft een eigen gebouw. Zo is er één gebouw voor havo/vwo-leerlingen en één gebouw voor vmbo-leerlingen. Daarnaast beschikt het Graaf Huyn College over een mooie sportaccommodatie.

Doelstelling

Het Graaf Huyn College heeft een missie geformuleerd die leidraad is voor de werkzaamheden in de school. We zullen niet elke dag al ons werk binnen de kaders van deze leidraad kunnen plaatsen of terugvinden, maar op de momenten dat we nieuw beleid maken of terugblikken op eerder gemaakte keuzes is onze missie het uitgangspunt. De missie luidt als volgt:
 

Het Graaf Huyn College ziet iedere leerling als individu met kansen en talenten dat op een positieve manier optimaal begeleid wordt naar een passende plek als verantwoordelijk burger en beroepsbeoefenaar in een open, dynamische samenleving. 

 

Bevoegd gezag

De school maakt onderdeel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Deze stichting is het bevoegd gezag. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de Stichting LVO. De Stichting LVO kent tevens een Raad van Toezicht.

 

Adresgegevens Stichting LVO:
Bezoekadres: Mercator 1 | 6135 KW Sittard
Postadres: Postbus 143 | 6130 AC Sittard
Telefoon 046 - 420 12 12

 

College van Bestuur
A. Postema, voorzitter
Mevrouw M. van Wegberg, lid

 

Meer informatie? www.stichtinglvo.nl.
U kunt ook mailen naar info@stichtinglvo.nl

/beheer/uploads_filemanager/Afbeeldingen/Fotos_rechts/gebouw.jpg
  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave