Algemeen nieuws

Alumni

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor onze alumnivereniging. Met deze vereniging willen we een netwerk vormen van oud-leerlingen. Dit netwerk kan voor u, maar ook voor ons en onze huidige leerlingen, een bron van inspiratie zijn waar ervaringen en contacten kunnen worden uitgewisseld.

 

Er is gebleken dat onder de oud-leerlingen van de verschillende scholen die nu het Graaf Huyn College vormen, een groeiende behoefte bestaat om elkaar weer eens op te zoeken. Dit heeft in 2009 geresulteerd in een grootse reünie waarbij duizenden oud-leerlingen de weg (terug) vonden naar de Jos Klijnenlaan. Gesterkt door dit succes wil de schoolleiding van het Graaf Huyn College samen met de Michiel Foundation de band met de oud-leerlingen versterken en het alumninetwerk uitbreiden. De belangrijkste voorwaarde daarvoor is natuurlijk uw deelname. Naast ontmoetingen met oud-leerlingen hebben wij ook het voornemen om interessante lezingen en bijeenkomsten te plannen rondom actuele thema\'s en workshops te organiseren voor onze huidige leerlingen.

 

Om deze redenen hebben wij het volgende verzoek: meld u aan voor de Graaf Huyn Alumnivereniging en stem in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zodat we u kunnen informeren over de op handen zijnde evenementen. Deze informatie zal tot u komen doormiddel van onze LinkedIn groep. Het aanmelden kan heel eenvoudig door deze link te volgen. Mocht u op een andere wijze contact op willen nemen dan kan dit via alumni@ghc.nl.
Na aanmelding zult u spoedig aanvullende informatie krijgen.

  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni