Algemeen nieuws

Elektronische leeromgeving

Computers en het internet veroveren in snel tempo het voortgezet onderwijs, het GHC vormt daarop geen uitzondering. Al geruimte tijd maakt het GHC hiervan gebruik. In de elektronische leeromgeving werken leerlingen en docenten via een afgeschermd deel van het internet intensief met elkaar samen. Op school of van huis uit loggen ze in waarna ze online met elkaar werken aan projecten. Zelfstandig of onder begeleiding van vakdocenten. Het GHC zet de elektronische leeromgeving vooral in bij vakoverstijgende projecten en als communicatiemiddel bij leerbegeleiding.

/beheer/uploads_filemanager/Afbeeldingen/Fotos_rechts/elo.jpg
  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave