Laatste nieuws

GHC bruist!

Het Graaf Huyn College bruist van energie. In het onderwijs en in onze school spelen op dit moment fundamentele vragen. Wat heeft een leerling nodig in de 21e eeuw? Waardoor onderscheidt zich het Graaf Huyn College? Waarom zou een kind voor onze school kiezen? Wat is het doel van ons onderwijs? Kortom: “Hoe maken wij van het Graaf Huyn College een bruisende school waar we trots op zijn?”

 

"Graaf Huyn College op de schop", zo luidde de titel van een artikel in dagblad De Limburger op 16 mei jl. De titel was misschien wat ongelukkig gekozen, maar deze vlag dekte wel de lading. Onze school is inderdaad op allerlei fronten aan het veranderen. Enerzijds is dat noodzakelijk omdat ook wij natuurlijk te maken hebben met krimp. Anderzijds past een "reorganisatie" uitstekend bij het feit dat de school toe is aan een nieuw schoolplan voor de schooljaren 2018-2019 tot en met 2021-2022. We zien de krimp dan ook niet als dreiging, maar als een kans om van de nood een deugd te maken. De school grijpt die kans om het Graaf Huyn College "bruisend" de toekomst te laten ingaan. Het Graaf Huyn College moet een school zijn en blijven, waar leerlingen en hun ouders/verzorgers graag deel van uitmaken en waar medewerkers graag werken. Kortom, een bruisende school waar we met z'n allen apetrots op zijn!

 

Een van onze doelen is intern nog meer en nog intensievere samenwerking tussen havo/vwo en vmbo te bereiken. Op een aantal fronten is die intensievere samenwerking nu al goed merkbaar.

 

Tegelijkertijd gaan we werken aan het nieuwe schoolplan en dat willen we heel graag doen in samenwerking met zoveel mogelijk externe geledingen. Hiertoe is een heel traject uitgezet en gedurende het afgelopen schooljaar is binnen onze school door een procesgroep hard gewerkt aan de voorbereidingen.

 

Schoolplan, schoolcultuur/visie kunnen niet los van elkaar gezien worden. In de procesgroep is daarom ook nagedacht over alle betrokkenen die onze schoolcultuur mede gaan bepalen. Dat zijn natuurlijk in eerste instantie onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers. Ook geledingen in een bredere context zijn aan bod gekomen, zoals bijvoorbeeld de basisscholen, de vervolgopleidingen in de regio, onze oud-medewerkers en oud-leerlingen en instellingen, overheid en bedrijfsleven. Uiteindelijk wordt een schoolcultuur immers mede beïnvloed door mensen en organisaties uit de omgeving waarin de school zich bevindt.

 

De voorbereidingen zijn klaar, het programma is rond, de eerste interne stappen zijn gezet en nu gaat het echt beginnen!

 

Wat betekent dit concreet?

Op 3 oktober bezoeken we scholen, instellingen en bedrijven. In de middag trekken alle leerkrachten en ondersteuners erop uit om in groepjes meer dan twintig bedrijven en scholen in de regio te bezoeken. Hoe gaan andere scholen en bedrijven om met vernieuwing en verbetering? Wat kunnen wij leren van hun aanpak? In de late middag komen we terug op school om de lessen en de ervaringen te delen.

 

Op 7 november is de volgende stap. Die dag zijn er geen lessen, maar praten we met leerlingen, ouders, oud-medewerkers, oud-leerlingen en vertegenwoordigers van basisonderwijs, vervolgonderwijs, instellingen en bedrijven. Hoe kijken zij naar onderwijs? Wat verwachten zij van het Graaf Huyn College? Verschillende werkvormen stimuleren ons om na te denken en verder te kijken.

 

Twee weken later, op 20 november, voeren we het gesprek met elkaar. Wat hebben we geleerd en gezien? In de vorm van een lagerhuisdebat gaan we de dialoog aan en hakken we samen uit de grote onderwijsrots het nieuwe profiel van het Graaf Huyn College. Voor de leerlingen zijn er ook die dag geen lessen.

 

Op 1 december is de finale. Geen groot inhoudelijk programma meer, maar het trekken van de conclusies. Op deze dag is er een normaal lesprogramma. Vanaf half vier nemen alle medewerkers deel aan de afronding van het Bruis-programma. Daarbij gaat het om fundamentele vragen. Wat zijn de kernwaarden van onze school? Waarom zou een leerling voor GHC  kiezen? Met een feest voor alle medewerkers vieren we daarna de afronding van een inspirerend proces richting een bruisende toekomst.  

 

Vanaf 1 december kan gestart worden met de concrete invulling van het nieuwe schoolplan. Na afronding zal dit plan in ieder geval via onze website gepubliceerd worden.

 

Zoals uit het bovenstaande blijkt worden op 3 oktober en 7 november zoveel mogelijk externen betrokken bij het traject. Wij nodigen daarom ook u van harte uit om met ons in gesprek te gaan.

Heeft u belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

-     Wilt u ons op 3 oktober ontvangen om ons te laten zien wat wij van uw school, instelling, bedrijf  kunnen leren, dan kunt u contact opnemen met Maurice Leenders, m.leenders@ghc.nl, telefoon: 046 - 423 64 44.

-     Wilt u graag deelnemen aan het programma op 7 november, neem dan contact op met Petra Daemen, p.daemen@ghc.nl, telefoon: 046 - 423 64 05.

 

We hopen dat u bereid bent met ons mee te denken, zodat we samen met u straks trots kunnen zijn op een vernieuwd en nog steeds bruisend Graaf Huyn College!

 

Namens de schoolleiding,

 

Marcel Janssen, locatiedirecteur

Fons van de Wall, sectordirecteur


  • lvowm
  • lvo
  • maslogo
  • aosl
  • global
  • ghcaward
  • ghcalumni
  • brainwave