Algemeen nieuws

Leerlingenraad

Sinds enkele jaren kent het Graaf Huyn College een leerlingenraad. De leerlingenraad behartigt de belangen van de GHC-leerlingen en kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen en voorstellen indienen bij de schoolleiding. De leerlingenraad wordt begeleid door een docent.

 

De leerlingenraad overlegt periodiek met de centrale ouderraad. Enkele leden van de leerlingenraad hebben ook zitting in het leerlingendeel van de medezeggenschapsraad.

 

Leden leerlingenraad:

 • Max Groot - H2a

 • Abir Ben Aouicha - H3d

 • Juul Dupper - G3a

 • Thom van Poortvliet - H4

 • Julie Zuiverloon - V4c

 • Edmée Snijders - V4c

 • Ellen Frissen - V5b

 • Martijn Jansen - H5

 • Melanie Meijers - V6b

 • Rick Keulers - V6c

 

Leden leerlinggeleding MR:

 • Abir Ben Aouicha - H3d

 • Julie Zuiverloon - V4c

 • Edmée Snijders - V4c

 • Melanie Meijers - V6b

 

Naast de leden van de leerlingenraad beschikt iedere klas over een eigen vertegenwoordiger. Deze klassenvertegenwoordigers voeren regelmatig overleg en voorzien de vertegenwooriger van hun eigen laag in de leerlingenraad van input.

 • lvowm
 • lvo
 • maslogo
 • aosl
 • global
 • ghcaward
 • ghcalumni
 • brainwave